2

Album na zdjęcia wklejane ze srebrnym emblematem i grawerem