6492(2)

Wizerunek Anioła Stróża na srebrnej sztabce