view600 (2)

Drewniana ramka na zdjęcie i odcisk rączki i stópki niemowlęcia