Symbole Chrztu Świętego

W kategoriach: Blog,

Chrzest święty jest to sakrament, który człowiek przyjmuje jako pierwszy. To dzięki niemu wchodzi do Wspólnoty Kościoła. Symbolizuje oczyszczenie oraz otwarcie drogi do dalszego życia w chrześcijaństwie.

Symbolami chrztu świętego są: woda chrzcielna, znak krzyża, krzyżmo, świeca chrzcielna oraz biała szata.

Wodą chrzcielną obmywa się głowę wypowiadając modlitwę poświęcenia: „Ja ciebie chrzczę, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”, oraz „Prosimy Cię, Panie, niech przez Twojego Syna zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy, przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia”. Oznacza to, że dziecko zostaje zanurzone w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Symbolizuje oczyszczenie od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Obmycie powoduje, że chrzczony staje się dzieckiem Boga.

Znak krzyża wykonywany ręką na czole dziecka to gest, który oznacza łaskę odkupienia, jaką nabył Pan Jezus dla każdego człowieka.

Krzyżmo to olej z oliwek połączony z balsamem, który w Wielki Czwartek zostaje poświęcony przez biskupa. Używany podczas udzielania kilku sakramentów, m.in. chrztu świętego. Namaszczenie krzyżmem oznacza włączenie do ludu Bożego.

Świeca chrzcielna oznacza oświecenie przez Chrystusa oraz zostanie światłością wobec całego świata. Według tradycji to ojciec chrzestny zapala świecę chrzcielną od paschalnej. Symbolizuje wezwanie rodziców, by podtrzymywali światło wiary w życiu dziecka.

Biała szata, którą matka chrzestna nakłada na dziecko, symbolizuje przemianę w nowe życie bez grzechu, niewinność oraz czystość.