3

Biały album na zdjęcia na pamiątkę Chrztu Świętego